Troskliwy

W nowym bloku, który dopiero jest zasiedlany, windy zostały obite płytami zabezpieczającymi. Troskliwy „nowy lokator” wyraził niezadowolenie wbitymi w ochronne płyty gwoździami  Nie wykazał się jednak troskliwością o język ojczysty. Wykazując obywatelską postawę  – warto być purystą w kwestiach językowych. Jedyna nadzieja w tym, że zarówno płyty, jak i naganna ocena pracy „panów od interneta” wkrótce znikną…