Trudno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
trudno przysłówek Trudno mi to zrozumieć.