Rzeczywiście [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
rzeczywiście przysłówek

(faktycznie, naprawdę)

Pojechała tam rzeczywiście.
partykuła oceniająca

(naprawdę)

Była rzeczywiście w sanatorium w Krynicy.