Tryskać [synonimy]

  • Strzykać.
  • Bić.
  • Bluzgać.
  • Płynąć.
  • Lać się.
  • Sikać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]