Trzebieniec [synonimy]

  • Rzezaniec.
  • Kastrat.
  • Eunuch.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]