Trzeć [synonimy]

  • Pocierać.
  • Masować.
  • Przecierać.
  • Rozcierać.
  • Wcierać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]