Trzeć się [synonimy]

  • Ocierać się.
  • Drapać się.
  • Czochrać się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]