Trzepotać [synonimy]

  • Łopotać.
  • Huczeć.
  • Furkotać.
  • Machać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]