Trzymać [synonimy]

  • Podtrzymywać.
  • Przytrzymywać.
  • Utrzymać.
  • Dzierżyć.
  • Chwytać.
  • Obejmować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]