Trzymać się [synonimy]

  • Chwytać się.
  • Przyczepiać się.
  • Przypinać się.
  • Przysysać się.
  • Tulić się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]