Tubylec [synonimy]

  • Krajowiec.
  • Tuziemiec.
  • Autochton.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]