Tulić się [synonimy]

  • Przytulać się.
  • Wtulać się.
  • trzymać  się.
  • Obejmować.
  • Przywrzeć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]