Tułaczka [synonimy]

  • Tułactwo.
  • Bezdomność.
  • Włóczęga.
  • Poniewierka.
  • Żywot tułaczy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]