Tułać się [synonimy]

  • Błąkać się.
  • Włóczyć się.
  • Wycierać cudze kąty.
  • Wałęsać się.
  • Łazić bez celu.
  • Szwendać się.
  • Prowadzać się.
  • Próżnować.
  • Szlifować bruki.
  • Zbijać bąki.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]