Tułów [synonimy]

  • Korpus.
  • Kadłub.
  • Talia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]