Tunel [synonimy]

  • Lochy.
  • Chodnik.
  • Sztolnia.
  • Kanał.
  • Podkop.
  • Burzowiec.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]