Twardy [synonimy]

  • Stwardniały.
  • Skamieniały.
  • Zadębiały.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]