Twe [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
twe forma krótsza mianownika i biernika liczby pojedynczej zaimka twoje Twe roszczenia są bezpodstawne.