Za bardzo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za bardzo przysłówek Za bardzo się starasz.