Za [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za przyimek Uczniowie schowali się za budynkiem.