Z [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z przyimek Idę z koleżankami na plażę.