Za chwilę [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za chwilę przysłówek Za chwilę kończę wykład.