Za blisko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za blisko przysłówek Postawili dom za blisko granicy działki.