Za ciemno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za ciemno przysłówek Było za ciemno na spacer.