Za daleko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za daleko przysłówek To za daleko ode mnie.