Za darmo (darmo) [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za darmo (darmo) przysłówek Dostałem książki za darmo (darmo).