Za długo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za długo przysłówek Za długo zwlekał z decyzją.