Za drogo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za drogo przysłówek Policzył za drogo.