Za dużo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za dużo przysłówek Podniosłem za dużo.