Za gorąco [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za gorąco przysłówek Zrobiło się naprawdę za gorąco.