Zaiste [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zaiste partykuła oceniająca Była zaiste piękną dziewczyną.
partykuła twierdząca Zaiste masz rację.