Za każdym razem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
za każdym razem przysłówek Za każdym razem powtarzał to samo.