Twoja mowa cię zdradza

  • język ogólnopolski – język ogólnonarodowy, inaczej literacki lub kulturalny,
  • dialekt – mowa ludności wiejskiej pewnej dzielnicy kraju, różniąca się od języka ogólnopolskiego, między innymi wymową oraz słownictwem.
  • gwara – mówiona odmiana języka występująca na mniejszym obszarze i mniejszej grupie społecznej niż dialekt.
  • dialektologia – dział nauki zwany językoznawstwem, zajmujący się badaniem i opisem dialektów oraz gwar.