Twoje [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
twoje forma mianownika i biernika liczby mnogiej pojedynczej zaimka twoje To jest twoje biurko.
forma mianownika i biernika  liczby mnogiej zaimków twoja, twoje Czy tu leżą twoje książki?