Twojego [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
twojego forma dopełniacza liczby pojedynczej zaimków twój, twoje Nie ma tu twojego zeszytu.
forma biernika  liczby pojedynczej zaimka twój Widziałem twojego brata.