Twojej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
twojej forma dopełniacza, celownika i miejscownika liczby pojedynczej zaimka twoja Dam to twojej mamie.