Twórcy modernistyczni i ich fascynacja odmiennością

Pisarze modernistyczni poszukiwali nowych atrakcyjnych tematów.

Sięgali bardzo często do kultur pozaeuropejskich.

Szczególnie chętnie spoglądali na kulturę Dalekiego Wschodu i Afryki.

Fascynacja odmiennością nie zawsze jednak oznaczała jej akceptację. Często zaciekawieniu towarzyszyły lęk i niezrozumienie.

Literatura przełomu XIX i XX wieku ukazywała złożone relacje między Europejczykami i mieszkańcami odległych kultur.