Wartościowanie w języku

 • Wartościowanie to istotny element komunikacji językowej.
 • Ujawnia się w sposobie mówienia i informuje o stosunku mówiącego do świata.
 • Obrazuje poglądy mówiącego.
 • Każdy człowiek posiada rozmaite środki językowe umożliwiające wartościowanie.

 • Te najbardziej wyraziste wiążą się ze słownictwem (leksyką).
 • Rozmówca posługuje się nazwami wartości i ich przeciwieństwami (np. dobro-zło, prawda-kłamstwo).
 • Wiele określeń ma nacechowanie aksjologiczne, inaczej wartościujące (np. wspaniały, piękny, ohydny, nieładny).

 • Ocena rzeczywistości zawarta jest także w budowie słowotwórczej poszczególnych wyrazów.
 • Wiele z nich posiada różnorodne zabarwienie uczuciowe, pozytywne zabarwienie, lekceważące lub ironiczne, wyrażające podziw (np. kotek, kicia, kocisko, chłopina).

 • Ocena wartościująca jest też w związkach frazeologicznych o przenośnym znaczeniu (np. mieć dobrze poukładane w głowie, mieć węża w kieszeni).

 • Wartościowanie może być wyrażone poprzez środki poetyckie, porównań czy metafor  (np. długa ciężka zima przejmowała śmiercionośnym tchnieniem).