Tworzenie nazwisk żeńskich

Od nazwisk zakończonych na -ski, -cki, -dzki, -owy formy żeńskie tworzy się za pomocą końcówki -a, np.

 • Kowalski – kowalska,
 • Błoński – Błońska,
 • Dąbrowski – Dąbrowska,
 • Lewicki – Lewicka,
 • Zawadzki – Zawadzka,
 • Borowy-Borowa.

Od nazwisk przymiotnikowych zakończonych na -ny formy żeńskie mogą mieć dwojaką postać, np.

 • Budny – pani Budny lub Budna,
 • Czarny – pani Czarny lub Czarna,
 • Smutny – pani Budny lub Budna,
 • Żelazny – pani Żelazny lub Żelazna.

Od nazwisk zakończonych na spółgłoskę lub samogłoskę -o formy żeńskie można tworzyć przez dodanie przyrostka -owa (dla mężatek) lub przyrostka -ówna (dla panien), np.

 • Pietrzak – pani Pietrzakowa – panna Pietrzakówna,
 • Bieniek – pani Bieńkowa – panna Bieńkówna,
 • Stąporek – pani Stąporkowa – panna Stąporkówna,
 • Jończyk – pani Jończykowa – panna Jończykówna.

Od nazwisk zakończonych na -a formy żeńskie mogą zachować firmę męską lub mogą być tworzone przez dodanie przyrostka -ina (dla mężatek) i przyrostka -anka (dla panien), np.

 • Chmura – pani Chmura – pani Chmurzyna – panna Chmurzanka lub pani Chmurowa, panna Chmurówna,
 • Duda – pani Duda – pani Dudowa – panna Dudówna,
 • Okrzeja – pani Okrzejowa – panna Okrzejówna.

W dokumentach urzędowych stosuje się formy męskie dla wszystkich nazwisk.