Tworzyć [synonimy]

  • Komponować.
  • Konstruować.
  • Składać.
  • Płodzić.
  • Układać.
  • Budować.
  • Robić.
  • Produkować.
  • Wymyślić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]