Twórca [synonimy]

  • Autor.
  • Kompozytor.
  • Wykonawca.
  • Realizator.
  • Odtwórca.
  • Sprawca.
  • Pisarz.
  • Improwizator.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]