Twórczo [synonimy]

  • Produktywnie.
  • Konstruktywnie.
  • Wydajnie.
  • Owocnie.
  • Skutecznie.
  • Umiejętnie.
  • Kreatywnie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]