Tyć [synonimy]

  • Roztyć się.
  • Tłuściec.
  • Grubieć.
  • Rozlewać się.
  • Nabierać tuszy.
  • Przybierać na wadze.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]