Typować [synonimy]

  • Wytypować.
  • Asygnować.
  • Desygnować.
  • Przeznaczać.
  • Predestynować.
  • Wybierać.
  • Mianować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]