Typy deklinacyjne zaimków

Zaimki, podobnie jak liczebniki, są klasą wyrazów o różnych właściwościach fleksyjnych. Zw względu na zasób form odmiany wyodrębniamy kilka grup.

  • Zaimki odmieniające się przez przypadki, liczby i rodzaje. Do grupy tej należą zaimki przymiotne oraz zaimek rzeczowny on (ona, ono).

  • Zaimki odmieniające się przez przypadki rodzaje, tj. zaimki  liczebne typu ile, tyle.

  • Zaimki odmieniające się tylko przez przypadki. Do grupy tej należy większość zaimków rzeczownych, np. ja, ty, my, wy, się, kto, co, nikt, nic.

Między poszczególnymi zaimkami z tej grupy zachodzą znaczne różnice w formach odmiany.