Typy imiesłowów używanych we współczesnej polszczyźnie

Imiesłowy stanowią specjalną, nieosobową formę czasownika.

Typy imiesłowów używanych we współczesnej polszczyźnie

  • imiesłów przysłówkowy współczesny (jadąc), (trąc), (siwiejąc),
  • imiesłów przysłówkowy uprzedni (przejechawszy), (starłszy), (osiwiawszy),
  • imiesłów przymiotnikowy czynny (jadący, jadąca, jadące, jadący), (trący, trąca, trące, trący), (siwiejący, siwiejąca, siwiejące, siwiejący),
  • imiesłów przymiotnikowy bierny (przejechany, przejechana, przejechane, przejechani), (starty, starta, starte, starci),
  •  imiesłów przeszły przymiotnikowy (osiwiały, osiwiała, osiwiałe, osiwiali).