Typy romantycznych bohaterów

  • Bohater werteryczny, bohater Goethego z „Cierpień młodego Wertera”, pierwowzór wielu kolejnych romantyków (bohaterów), a także reprezentant postaw  życiowych, które przyjmowali wówczas młodzi ludzie, nieszczęśliwie zakochani, w miłości upatrujący jedyny cel życia.
  • Bohater bajroniczny, bohater „Giaura” G. Byrona, mściciel, człowiek tajemniczy, buntownik depczący normy moralne i społeczne, zabójca Hassana, który uwięził i pozbawił życia  ukochaną Leilę.
  • Bohater gotycki, z powieści gotyckich epoki romantyzmu, tajemniczy, obcujący ze światem pozamaterialnym, istotami pozaziemskimi.
  • Bohater walenrodyczny, z powieści poetyckiej Mickiewicza „Konrad Wallenrod”, działa dla dobra ojczyzny, podobny poza tym do bohatera bajronicznego.
  • Bohater osjaniczny, z pieśni celtyckich, irlandzkie pieśniarz, wojownik i mędrzec, będący wzorem romantycznego poety, wieszcza. Pośredniczy między światem realnym i duchowym.
  • Romantyczna heroina, kobieta w roli mężczyzny, patriotka, walcząca o ojczyznę, odważna z cechami przywodczymi. Ojczyzxna i kobieta stanowiły jedność.