„Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza [uniwersalizm]

  • Powieść poetycka Mickiewicza miał znaczenie nie tylko literackie.
  • Po pierwsze wykreowała poetę na wieszcza narodowego.
  • Walenrodyzm okazał się wzorem ówczesnego patriotyzmu, który na bohatera wybrał samotnika, gotowego do poświęceń i podstępem walczącego z potężnym wrogiem.
  • Bohater ojczyznę stawiał wyżej niż ukochaną o osobiste szczęście.
  • Poemat przetrwał lata ze swym uniwersalnym przesłaniem.
  • Bohater Mickiewicza stał się częścią polskiej patriotycznej mitologii.
  • Stanowił przez lata symbol rewolucyjnych ruchów, moralnych dylematów.