U stóp Telimeny

Mickiewicz zaprowadził Tadeusza do lasu i tam rzucił go w mrowisko u stóp Telimeny.