Ubiegać się [synonimy]

  • Starać się.
  • Aspirować do czegoś.
  • Podejmować starania.
  • Czynić działania.
  • Dążyć.
  • Chcieć.
  • Chodzić koło swoich spraw.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]